🖼️ FolderIco 6.2 Tô màu thư mục máy tính

🖼️

🖼️ Inpaint cho Mac 6.2 Ứng dụng xóa chi tiết thừa trên ảnh cho Mac

🖼️
  • Phát hành: TeoreX
  • InPaint cho Mac là phần mềm chỉnh sửa ảnh nhanh chóng và hữu ích cho máy tính Mac với khả năng xóa chi tiết thừa trên ảnh và tự động bù lại vùng bị xóa với khả năng tự tạo texture bằng vùng ảnh xung quanh cực kì thông minh.
  • mac Version: 6.2
  • Tìm thêm: xóa ảnh TeoreX Inpaint hình ảnh tự động

🖼️ Inpaint 7.2 Phần mềm xoá chi tiết thừa trên ảnh

🖼️

🖼️ iResizer - Intelligent Resizer 3.0 Thay đổi kích thước ảnh không giảm dung lượng

🖼️

🖼️ DupHunter 2.0 Phần mềm tìm ảnh giống nhau

🖼️

🖼️ PhotoScissors 5.0 Xóa hình nền trong ảnh

🖼️

🖼️ PhotoStitcher 2.0 Tạo ảnh panorama chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ Photostitcher for Mac 2.0 Tạo ảnh panorama trên Mac

🖼️

🖼️ iResizer (Intelligent Resizer) cho Mac 3.0 Công cụ thay đổi kích thước ảnh thông minh

🖼️
  • Phát hành: TeoreX
  • Intelligent Resizer (iResizer) cho Mac là phần mềm thay đổi kích thước ảnh đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp người dùng giữ nguyên chất lượng ảnh gốc và không làm ảnh bị bóp méo như khi cố thay đổi kích thước theo cách thông thường. Người dùng có thể chọn dùng thử bằng bản cài đặt DMG hoặc mua từ Mac App Store với mức giá $9,99.
  • mac Version: 3.0
  • Tìm thêm: Intelligent Resizer iResizer Intelligent Resizer cho Mac iResizer cho Mac chỉnh sửa ảnh

🖼️ DupHunter cho Mac 2.0 Phần mềm tìm ảnh trùng trên Mac

🖼️