Lập kế hoạch bài giảng hàng ngày Template Lập kế hoạch bài giảng hàng ngày

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 497 Dung lượng: 29,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giáo viên có thể sử dụng mẫu này để chi tiết trong kế hoạch bài giảng hàng ngày của họ. Có thể được sử dụng cho tất cả các cấp giáo dục.

Lập kế hoạch bài học mỗi ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29,9 KB
  • Lượt xem: 650
  • Lượt tải: 497
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm