Trivial Pursuit Family Edition Deluxe

Tải về

4 (4) Trivial Pursuit Dùng thử 6.460 Dung lượng: 15 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP

Chơi các ấn bản của trò chơi tiểu Trivial Pursuit với cả gia đình. Giáo dục trong trò chơi Trivial Pursuit gia đình bản Deluxe chứa trên 2000 câu hỏi về tất cả các loại chủ đề dành cho người lớn cũng như trẻ em. Chơi game một mình hoặc với 3 người! Ai là thông minh hơn?

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15 MB
  • Lượt xem: 6.463
  • Lượt tải: 6.460
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế