Trivial Pursuit Family Edition Deluxe

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15 MB
  • Lượt xem: 6.458
  • Lượt tải: 6.454
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Chơi các ấn bản của trò chơi tiểu Trivial Pursuit với cả gia đình. Giáo dục trong trò chơi Trivial Pursuit gia đình bản Deluxe chứa trên 2000 câu hỏi về tất cả các loại chủ đề dành cho người lớn cũng như trẻ em. Chơi game một mình hoặc với 3 người! Ai là thông minh hơn?

Liên kết tải về