Đại học Kinh Tế Quốc Dân Website chính thức của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Truy cập

3 (1) Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Miễn phí 09 Ngày:

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân là một trong những trường đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hàng đầu Việt Nam. Không chỉ chuyên về đào tạo mà Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân còn trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu và tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô cho nhà nước.

Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm 1956, với tên Trường Kinh tế Tài chính nằm trong hệ thống đại học nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 22 tháng 10 năm 1985 trường thành Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân.

Các khoa của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 • Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
 • Khoa Du lịch và Khách sạn
 • Khoa Đầu tư
 • Khoa Giáo dục quốc phòng
 • Khoa Giáo dục thể chất
 • Khoa Kế hoạch và phát triển
 • Khoa Khoa học quản lý
 • Khoa Bảo hiểm
 • Khoa Kinh tế học
 • Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị
 • Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực
 • Khoa Lý luận chính trị
 • Khoa Luật
 • Khoa Marketing
 • Khoa Ngoại ngữ kinh tế
 • Khoa Tại chức
 • Khoa Thống kê
 • Khoa Tin học kinh tế
 • Khoa Toán kinh tế
 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Khoa học máy tính

Các viện

 • Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số
 • Viện Chính sách công và Quản lý
 • Viện Dân số và các vấn đề xã hội
 • Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển http://ieds.neu.edu.vn/
 • Viện Quản lý châu Á – Thái Bình Dương
 • Viện Quản trị Kinh doanh
 • Viện Đào tạo Sau đại học
 • Viện Đào tạo quốc tế
 • Viện Ngân hàng – Tài chính
 • Viện Kế toán – Kiểm toán
 • Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
 • Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

Các ngành

 • Ngành Kế toán
 • Quan hệ công chúng
 • Ngành Kinh tế quốc tế
 • Ngành Kinh doanh quốc tế
 • Ngành Marketing
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Ngành Kinh doanh thương mại
 • Ngành Kinh tế
 • Ngành Quản trị nhân lực
 • Ngành Quản trị khách sạn
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Ngành Khoa học máy tính
 • Ngành Hệ thống thông tin quản lý
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Bảo hiểm
 • Ngành Thống kê kinh tế
 • Ngành Toán kinh tế
 • Ngành Kinh tế đầu tư
 • Ngành Kinh tế nông nghiệp
 • Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Ngành Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)
 • Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE)
 • Ngành Quản lý Công và Chính sách học bằng Tiếng Anh (E-PMP)
 • Ngành Kinh tế phát triển
 • Ngành Khoa học quản lý
 • Ngành Quản lý công
 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Ngành Luật kinh tế
 • Ngành Quản lý đất đai
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Ngành Thương mại điện tử
 • Ngành Quản lý dự án
 • Ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh học bằng tiếng Anh (B-BAE)
 • Ngành Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro học bằng tiếng Anh (Actuary)

Thông tin liên hệ Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: (84)24.36.280.280 (84)24.38.695.992

Phòng Quản lý đào tạo

 • Phòng 210 - 211 -213 tầng 2 nhà A1 Trường Đại học kinh tế quốc dân
 • 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0243 6280 280/ máy lẻ: 5222
 • Email: [email protected]
 • Mạng xã hội: facebook.com/tvtsneu
3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm