Tỷ suất hoạt động Template Tỷ suất hoạt động

Tải về

5 (1) Microsoft Miễn phí 106 Dung lượng: 45,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Sử dụng mẫu này để tính toán tỷ lệ hoạt động của một doanh nghiệp như doanh thu hàng tồn kho, thời gian thu thập trung bình và doanh thu tài sản cố định. Tỷ lệ hoạt động giúp bạn xem được hiệu quả của một công ty quản lý tài sản nhất định như hàng tồn kho, các khoản phải thu và cũng có các tài sản dài hạn.

Tỷ suất hoạt động

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 45,9 KB
  • Lượt xem: 153
  • Lượt tải: 106
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm