Universal Extractor 1.6.1 Hỗ trợ giải nén mọi định dạng

Tải về

4,4 (15) Jared Breland Miễn phí 30.431 Dung lượng: 5,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8

Universal Extractor là một chương trình được thiết kế để giải nén và trích xuất các tệp tin từ bất kỳ loại tệp lưu trữ hoặc trình cài đặt nào, chẳng hạn như tệp ZIP hoặc RAR, tệp EXE tự giải nén, trình cài đặt ứng dụng...

Universal Extractor

Bạn cần lưu ý rằng Universal Extractor không nhằm mục đích lưu trữ thông tin chung. Nó không thể (và sẽ không bao giờ) tạo các kho lưu trữ và do đó không thể thay thế hoàn toàn các bộ lưu trữ như 7-Zip hoặc WinRAR. Tuy nhiên, Universal Extractor có thể giúp bạn trích xuất các tệp tin từ hầu như bất kỳ loại lưu trữ nào, bất kể mã nguồn, định dạng tệp, phương pháp nén,...

Universal Extractor cho phép bạn trích xuất toàn bộ nội dung của những tập tin đóng gói dưới dạng trình cài đặt (chẳng hạn như .msi và thậm chí cả .exe) bất kể nó đã được nén bằng phương pháp gì. Universal Extractor rất dễ sử dụng và tỏ ra linh hoạt trong cách giải nén tập tin (từ giao diện tương tác của nó hoặc thông qua menu ngữ cảnh của Windows Explorer).

Universal Extractor hỗ trợ giải nén nhiều định dạng file

Loại định dạngPhần mở rộng phổ biến
7-zip archive.7z, .exe
ACE archive.ace, .exe
ARC archive.arc
ARJ archive.arj, .exe
ASpack compressed file.exe
BIN/CUE CD-ROM image.bin, .cue
bzip2 archive.bz2, .tbz2, .tar.bz2
CPIO compressed file.cpio
Debian package.deb
DiscJuggler CD-ROM image.cdi
Encoded files.b64, .uu, .uue, .xx,
.xxe, .yenc, .ntx
Gentee package.exe
gzip archive.gz, .tgz, .tar.gz
IMG floppy disk image.img
Inno Setup package.exe
Installer VISE package.exe
InstallShield Cabinet archive.cab, .1, .lib
InstallShield package.exe
ISO 9660 CD-ROM image.iso
KGB archive.kgb, kge, .exe
LZH compressed file.lzh, .lha
LZMA compressed file.lzma
LZO compressed file.lzo
LZW compressed file.Z, .tz, .tar.Z
LZX compressed file.lzx
MHTML file.mht
Microsoft Cabinet archive.cab, .exe, .imf
Microsoft Compiled Help file.chm
Microsoft compressed file.??_
Microsoft LIT e-book.lit
Microsoft Windows Help file.hlp
HTC NBH ROM image.nbh
Nero CD-ROM images.nrg
NSIS package.exe
Oasis Document Format (ODF) document.odt, .odp, .odg, .ods
Office Open XML (OOXML) document.docx, .pptx, .xlsx
Outlook Express mail archive.dbx
PEA archive.pea
RAR archive.rar, .001, .exe
Reflexive Arcade package.exe
RoboForm package.exe
RPM package.rpm
SetupFactory package.exe
SIS (SymbianOS) packages.sis
StuffIt packages.sit
TAR archive.tar, .tbz2, .tgz, .txz, .tz,
.tar.bz2, .tar.gz, .tar.xz, .tar.Z
UHARC archive.uha
UPX compressed file.exe, .dll
Windows Imaging Format image.wim
Windows Installer merge module.msm
Windows Installer package.msi
Windows Installer patch.msp
Windows Update Standalone patch.msu
Wise Installer package.exe
XZ compressed file.xz, .txz, .tar.xz
ZIP archive.zip, .jar, .xpi, .wz, .exe
Zoo archive.zoo

Hướng dẫn sử dụng Universal Extractor

1. Giải nén tập tin từ menu ngữ cảnh của Windows Explorer:

Nhấn chuột phải vào file cài đặt Universal Extractor, lựa chọn 1 trong 3 phương thức giải nén bao gồm:

 • UniExtract Files: Giải nén vào thư mục chỉ định.
 • UniExtract Here: Giải nén vào thư mục hiện hành.
 • UniExtract to Subdir: Giải nén vào thư mục con của thư mục hiện hành.

Universal Extractor

2. Giải nén tập tin từ giao diện tương tác của chương trình:

Nhấn chuột lên nút 3 dấu chấm của mục Archive/Installer to extract, tìm đến địa điểm lưu trữ của tập tin nén mà bạn cần giải nén, nhấn chuột lên biểu tượng của tập tin này, chọn Open.

Tiếp theo, nhấn chuột lên nút 3 dấu chấm của mục Destination directory, xác lập thư mục mà bạn muốn dùng làm nơi lưu trữ cho tất cả những tập tin sắp được xả nén từ tập tin nói trên. Rồi chọn OK.

Universal Extractor

4,4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.6.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,3 MB
 • Lượt xem: 31.802
 • Lượt tải: 30.431
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm