User Property Field

Tải về
3 (1) Infowise Dùng thử 240 Dung lượng: 308,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

User Property Field là tiện ích tự động lấy và chèn các thuộc tính của người dùng hiện hành vào một template được định nghĩa bởi quản trị viên. User Property Field hỗ trợ cả thuộc tính Active Directory và Profile, cho phép người dùng có thể thay đổi dữ liệu, có thể định nghĩa bất cứ template nào, trộn và so khớp các thuộc tính với nhau để tìm ra sự khác biệt.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 308,5 KB
  • Lượt xem: 249
  • Lượt tải: 240
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: