User Property Field

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 308,5 KB
  • Lượt xem: 247
  • Lượt tải: 239
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
Giới thiệu

User Property Field là tiện ích tự động lấy và chèn các thuộc tính của người dùng hiện hành vào một template được định nghĩa bởi quản trị viên. User Property Field hỗ trợ cả thuộc tính Active Directory và Profile, cho phép người dùng có thể thay đổi dữ liệu, có thể định nghĩa bất cứ template nào, trộn và so khớp các thuộc tính với nhau để tìm ra sự khác biệt.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.