• Công ty: Công ty giải pháp phần mềm Infowise
 • Website: http://www.infowisesolutions.com/
 • Email: support@infowisesolutions.com
 • Điện thoại: 416.572.7755
 • Địa chỉ: 1920 Yonge Street, Suite 200 Toronto, ON, M4S 3E2, Canada

Infowise is an expert in providing comprehensive knowledge-oriented solutions. The company's leading services include consulting, development of integrated large-scale software systems, development of MOSS-based Internet sites, outsourcing, training and project management.

🖼️
 • Infowise Newsletter Ứng dụng gửi newsletter chuyên nghiệp
 • Infowise Newsletter là một ứng dụng SharePoint cho phép người dùng tạo các mẫu template HTML và chia sẻ cho nhiều người dùng khác. Ứng dụng này hỗ trợ bạn tạo các mẫu newsletter một cách tự động, đồng thời chèn thêm tính năng hủy đăng ký một cách dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Smart Action Pro Phần mềm thực hiện các thao tác có sẵn
 • Smart Action Pro cho phép bạn thực hiện các thao tác có sẵn trong các quy trình công việc. Bạn có thể xác định và chạy các thao tác bằng cách sử dụng trình duyệt mà không cần kinh nghiệm hoặc các công cụ cần thiết.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Birthday List
 • Với Birthday List, bạn có thể hiển thị ngày sinh nhật sắp đến của mình trong một phần của trang web (web part). Bạn có thể thiết lập những gì cần hiển thị, chiều cuộn trong danh sách theo hướng nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Connected Field
 • Connected Field cho phép tạo các cột tra cứu được lọc theo giá trị đã được chọn trong trường tra cứu cha. Các cột có thể được móc xích với nhau để tạo ra một cấu trúc cột phân tầng.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • User Property Field
 • User Property Field là tiện ích tự động lấy và chèn các thuộc tính của người dùng hiện hành vào một template được định nghĩa bởi quản trị viên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Smart List Pro
 • Với Smart List Pro, bạn có thể vượt ra ngoài những giới hạn danh sách của SharePoint để có thể tạo các biểu mẫu phức tạp và tự động hóa các quá trình doanh nghiệp mà không cần đến các luồng công việc phức tạp cũng như các biểu mẫu InfoPath.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Smart List Lite
 • Smart List Lite giúp mở rộng các danh sách của SharePoint với vô số các tính năn thú vị mới: các khung nhìn được chia tab, cho phép cột, cho phép khung nhìn,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu