Value Investor Professional

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10,2 MB
  • Lượt xem: 678
  • Lượt tải: 668
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Value Investor Professional là một phần mềm giúp bạn phân tích báo cáo tài chính. Với Value Investor Professional bạn có thể ghi hoặc nhập dữ liệu tài chính và ngay lập tức bạn có thể xem phân tích dữ liệu đó.

Value Investor Professional

Bạn cũng có thể xem và in kết quả phân tích tài chính của bạn với các báo cáo chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc nhập, phân tích, và xem các kết quả, bạn có thể có được một nền tảng rất hữu ích về phân tích tài chính từ Value Investor Professional.

Value Investor Professional

Dưới đây là một số tính năng chính của "Value Investor Professional":

- Màn hình trực quan dễ sử dụng.

- Có thể nhập dữ liệu báo cáo tài chính.

- Tùy chỉnh các báo cáo chuyên nghiệp.

- In báo cáo một cách dễ dàng.

- Thiết kế hiệu quả giúp bạn nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

- Thống nhất nơi để lưu trữ dữ liệu tài chính của bạn.

Tuyết Mai (Theo Spireframe)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: