VNmobile for Windows Phone 1.0 Ứng dụng tra thông tin khuyến mại di động

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1 KB
 • Lượt xem: 122
 • Lượt tải: 118
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Phone 7.5/8
Giới thiệu

Danh bạ điện thoại được phân loại theo nhà mạng, giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng các chương trình khuyến mãi của mạng nội bộ.

VNmobile for Windows PhoneVNmobile for Windows PhoneVNmobile for Windows Phone

Liên kết tải về