VNmobile for Windows Phone 1.0 Ứng dụng tra thông tin khuyến mại di động

Tải về

Danh bạ điện thoại được phân loại theo nhà mạng, giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng các chương trình khuyến mãi của mạng nội bộ.

VNmobile for Windows PhoneVNmobile for Windows PhoneVNmobile for Windows Phone

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 KB
  • Lượt xem: 124
  • Lượt tải: 118
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Phone 7.5/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm