Vuze for Mac 5.7.6.0 Đặt độ ưu tiên khi tải nhiều file torrent

Tải về

5 (1) Vuze Miễn phí 6.916 Dung lượng: 47,6 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel, Mac OS X 10.4 Intel, Mac OS X 10.5 PPC, Mac OS X 10.4 PPC

Vuze (trước đây có tên Azureus) là 1 ứng dụng torrent client viết trên java, nó giúp bạn tải đồng thời nhiều file torrent, tạo hàng đợi và đặt độ ưu tiên, có tuỳ chọn bắt đầu/ngắt tìm kiếm và truy cập nhanh tới các mẩu thông tin về torrent của bạn.

Chương trình rất dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên để chạy được nó, bạn cần phải cài Java Runtime Enviroment.

Vuze for Mac

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 5.7.6.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 47,6 MB
  • Lượt xem: 6.933
  • Lượt tải: 6.916
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel, Mac OS X 10.4 Intel, Mac OS X 10.5 PPC, Mac OS X 10.4 PPC

Có thể bạn quan tâm