Wallpaper Changer Lite 1.1 for BlackBerry

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 40 KB
  • Lượt xem: 6.352
  • Lượt tải: 6.335
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry 8330, 89xx, 9xxx, Rom 5.0
Giới thiệu

Wallpaper Changer Lite là một phần mềm miễn phí, cho phép bạn tự động thay đổi hình nền một cách đơn giản và dễ dàng. Với Wallpaper Changer Lite, bạn có thể làm cho hình nền thay đổi trong một khoảng thời gian nào đó, có thể đổi hình nền khi khởi động Windows.

Lưu ý: ở phiên bản lite chương trình chỉ cho phép thay đổi hình nền với thời gian tối thiều là 2h.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo