Warcraft 3 Map - Soul Arena Tổng hợp bản đồ Warcraft 3

Tải về
 • Đánh giá:
  4,3 ★ 1.141 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 751,7 KB
 • Lượt xem: 366.423
 • Lượt tải: 363.310
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Một Warcraft 3 Map rất hấp dẫn mang tên "Soul Arena" với một số phiên bản khác nhau:

 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 0.44 (Spectralizer)
 • Download Warcraft 3 Map - Arena of Souls 1.7 (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.8 (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.8b (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.9 (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 2.1 - Protected (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 2.2e - Protected (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 3.0 - Protected (Azn_Dreamerz)
 • Download Warcraft 3 Map - Angel Arena Soul 1.1 (Soul_Kichen)
Tìm thêm: Warcraft