WebSpirit Internet Browser 2.0

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,1 MB
  • Lượt xem: 5.514
  • Lượt tải: 5.479
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu
WebSpirit là một trình duyệt web rất nhanh, tùy chỉnh,và nhẹ cho Windows, nền tảng của WebSpirit dựa trên Gecko Layout Engine (kiến trúc của Mozilla) và cả những công cụ và trình quản lý download của Internet Explorer. Đây là một trình duyệt Internet miễn phí phát hành cùng với GPL license.

Phần mềm là hoàn toàn tùy chỉnh với nhiều skin(theme) và bao gồm vài tính năng nâng cao. WebSpirit không yêu cầu bất kỳ trình duyệt web khác để cài đặt được. WebSpirit kết hợp Mozilla & Internet Explorer tất cả vào trong một gói có hiệu quả với các plugin để lựa chọn. WebSpirit cũng ngăn chặn quảng cáo, popup, leech, và nội dung ActiveX.


Theo download.com

Liên kết tải về