WEP Key Generator

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 486 KB
  • Lượt xem: 644
  • Lượt tải: 633
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Window
Giới thiệu

Với WEP key Generator bạn sẽ có thể tạo một khóa WEP hợp lệ từ một 5,13,16 hoặc cụm từ dài 29 ký tự.
Để tạo một khóa WEP ngẫu nhiên, chọn bit độ dài khóa tạo ra và nhấn nút tương ứng. ASCII hay khóa HEX có thể được chép vào clipboard của bạn bằng tay hoặc thông qua sao chép vào clipboard bên phải trường văn bản khóa tạo ra.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.