A1 Sitemap Generator

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,5 MB
  • Lượt xem: 1.080
  • Lượt tải: 1.061
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Có vị trí cao trên kết quả tìm kiếm của Google là ước mơ, là động lực của hầu hết những ai muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của mình trên internet - bởi Google luôn hiếm thị phần trên 80% tại Việt Nam và trên 50% toàn cầu. Nhưng làm gì để đạt được điều đó?

Đối với một webmaster dù là chuyên hay không chuyên thì SEO là một công việc tất yêu, SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) - chính vì thế việc tạo sitemap là một điều cần thiết. Nhưng trên thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm để tạo ra sitemap. Bạn hãy thử sử dụng phần mềm A1 Sitemap Generator của hãng Micro-Sys xem sao.

Thu thập thông tin tùy chọn - quét các trang web lớn và phức tạp:
- Thu thập thông tin hiệu suất và tải của máy chủ bằng cách sử dụng kết nối đồng thời.
- Tạm dừng và bắt đầu quét trang web. Dễ dàng để tiếp tục thu thập dữ liệu và làm mới.
- Sử dụng bao gồm và loại trừ các bộ lọc để kiểm soát các tập tin để thu thập dữ liệu và danh sách.
- Đăng nhập thông qua các hình thức.

Tạo sơ đồ trang web của trang web bất kỳ:
- Tất cả những trang web dù nhỏ hay lớn với hàng nghìn trang.
- Local các trang web trực tuyến trên internet, localhost, LAN, CD-ROM.
- Tĩnh và website động như cổng, blog và các diễn đàn.

Xây dựng các tùy chọn:
- Xây dựng nhiều trang và cột, nhiều sơ đồ trang web HTML.
- Nhiều mẫu sơ đồ trang web HTML phong phú và tùy chỉnh bố trí, mã số.
- Có thể tính toán giá trị ưu tiên Google XML sitemap cho tất cả các trang trong website.
- Cho phép thay đổi đường dẫn thư mục gốc được sử dụng.
- Phân tách dễ dàng và nén gzip của các tập tin sơ đồ trang web XML.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.