Windows PowerShell 7.0.1 Trình thông dịch dòng lệnh và kịch bản

Tải về
 • Đánh giá:
  4,6 ★ 8 👨
 • Phát hành:
 • Version: 7.0.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 78,8 MB
 • Lượt xem: 14.700
 • Lượt tải: 13.241
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Windows PowerShell 7.0.1 là một trình thông dịch dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mà bạn có thể sử dụng để quản lý tổ chức của mình.

Giao diện Windows PowerShell

Download Powershell

Windows PowerShell sử dụng tác vụ quản trị được gọi là các lệnh ghép ngắn. Mỗi lệnh ghép ngắn yêu cầu và có đối số tuỳ chọn, được gọi là các tham số, xác định đối tượng nào sẽ áp dụng hoặc kiểm soát cách lệnh ghép ngắn thực hiện tác vụ của nó. Bạn có thể kết hợp các lệnh ghép ngắn dưới dạng script để thực hiện các chức năng phức tạp cho phép bạn có thêm quyền kiểm soát và giúp bạn hiệu quả hơn.

Bạn sử dụng tiện ích máy tính Windows PowerShell trên một máy tính cục bộ để kết nối với tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet của mình và thực hiện các tác vụ quản lý không sẵn có hoặc thiết thực trong panel cũng như điều khiển Exchange.

Ví dụ: bạn có thể tạo các nhóm phân phối động, tạo hoặc cập nhật nhiều tài khoản người dùng cùng một lúc và viết kịch bản các giải pháp tự động.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo thực hiện các bước sau:

 • PowerShell download & cài đặt, rồi tiến hành cấu hình như ý.
 • Kết nối Windows PowerShell với dịch vụ

Các lệnh ghép ngắn Windows PowerShell khả dụng trong ứng dụng web qua internet.

Trước khi có thể sử dụng Windows PowerShell, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và đặt cấu hình phiên bản chính xác của Windows PowerShell và Windows Remote Management (WinRM) trên máy tính của mình. Bạn phải sử dụng Windows Management Framework có chứa phiên bản chính xác của Windows PowerShell v2 và WinRM 2.0.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 thì bạn không phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Windows Management Framework đã được cài đặt.

Bạn có thể tải xuống và cài đặt Windows Management Framework nếu máy tính của bạn đang chạy một trong những hệ điều hành sau:

 • Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc SP2
 • Windows Server 2008 SP1 hoặc SP2
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP3

Cập nhật Windows PowerShell mới nhất

Cập nhật PowerShell 7.0.1

Windows PowerShell 7.0.1

 • Update và sửa lỗi công cụ
  • Khám phá các tập hợp được tải bởi Assembly.Load(byte[]) và Assembly.LoadFile.
  • Cho phép các đường dẫn phân biệt chữ hoa và thường để xác định PSModulePath.
  • Cập nhật và sửa lỗi Cmdlet phổ biến
  • Thêm kiểm tra null cho đường dẫn cài đặt Windows PowerShell.
  • Sửa lỗi tham chiếu Null trong lệnh CSV.
  • Sửa lỗi tải mô đun WinCompat để xử lý các mô đun phiên bản Core có ưu tiên cao hơn.
  • Sửa lỗi regex phát hiện <img/> trong cmdlets web.
  • Cập nhật nhỏ trên WinCompat.
  • Khắc phục vấn đề trong ConciseView, nơi thông báo lỗi lớn hơn chiều rộng cửa sổ và không có khoảng trắng.
  • Thực hiện Test-Connection luôn dùng context đồng bộ hóa mặc định để gửi các truy vấn ping.
 • Sửa lỗi kiểm tra hoàn thiện tab CIM thất bại.
 • Chuyển sang .NET Core 3.1.202 SDK và cập nhật các gói.
 • Loại bỏ số phiên bản của PowerShell trong LICENSE.
Tìm thêm: Windows PowerShell