WordFoto for iPhone Chèn text vào ảnh trên iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 405
  • Lượt tải: 400
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), iPad, iOS 4.0 or later
Giới thiệu

WordFoto là một ứng dụng khác bổ sung vào văn bản, nó biến đổi một hình ảnh thành hình ảnh có ghép từ chèn vào. Có nhiều lựa chọn để thay đổi font chữ, màu nền, độ bão hòa, độ tương phản, và hình dạng từ trong ứng dụng này. WordFoto lưu được một tập tin có độ phân giải lớn và lưu hình ảnh ở độ phân giải 2240 x 2240, tăng kích thước file ảnh từ kích thước ban đầu là 1936 x 1936. Người sử dụng có thể pha trộn hình ảnh WordFoto với hình ảnh ban đầu bằng cách sử dụng ứng dụng Interlacer. Ứng dụng này cho phép bạn trộn hai hay nhiều hình ảnh với nhau sau đó áp thành một.

WordFoto for iPhone

WordFoto for iPhone

Liên kết tải về

Link Download chính thức: