XP Style Hacker 1.0

Tải về
  • Đánh giá:
    4,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 445 KB
  • Lượt xem: 4.371
  • Lượt tải: 4.357
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/95/98/2000/XP
Giới thiệu

XP Style Hacker là tiện ích giúp bạn thay đổi giao diện của các ứng dụng mà các ứng dụng đó không hỗ trợ giao diện “mờ mờ ảo ảo” của Windows XP. Theo tác giả, thì XP Style Hacker giúp các chương trình không nhận ra style của XP hỗ trợ hoàn toàn style XP bằng cách thêm vào 1 file có dạng <tên file EXE>.exe.manifest trong thư mục của phần mềm mà không làm thay đổi bất cứ cấu trúc dữ liệu nào của phần mềm đó, vì thế nó rất an toàn. Sau đó, nếu thấy nhớ giao diện cũ, bạn có thể xóa file này đi và “đâu lại hoàn đấy”.

Theo Echip

Liên kết tải về

Link Download chính thức: