Zeta Uploader

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 512
  • Lượt tải: 501
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / 7
Giới thiệu

Zeta Uploader là một dịch vụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn gửi file lớn qua email, thậm chí nếu tập tin đính kèm vượt quá giới hạn người nhận.

Chương trình cho phép bạn chọn các file để gửi, sau đó upload chúng như nén gói đến máy chủ Zeta và gửi một email với liên kết tải xuống cho người nhận. Bạn thậm chí có các lựa chọn bảo vệ mật khẩu tải về và đặt ngày hết hạn.

Theo webtinhoc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: