1st Password Protector

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 224
  • Lượt tải: 220
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/98/NT
Giới thiệu

Lưu lại mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu bảo mật đơn, được khóa với mọt từ khóa chính hoặc file khóa. Bạn cần phải có mật khẩu mới có thể đăng nhập mạng Windows, tài khoản email, tài khoản ngân hàng trực tuyến và các trang web khác. Thông thường, bạn sẽ sử dụng nhiều mật khẩu cho mỗi nơi khác nhau. Chắc chắn, rất khó để nhớ và quản lý những mật khẩu đã được sử dụng. 1st Password Protector sẽ giúp bạn quản lý mật khẩu của mình an toàn hơn. Bạn có thể đặt tất cả mật khẩu của mình vào trong một cơ sở dữ liệu và khóa chúng với một key chính hoặc file khóa để bạn chỉ phải nhớ một mật khẩu hoặc sử dụng một file khóa để mở khóa cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được mã hóa bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa tốt nhất và an toàn nhất hiện có (AES và Twofish). Người dùng cũng có thể copy cơ sở dữ liệu vào ổ USB và mang theo mình. Tất cả mật khẩu của bạn đều được bảo vệ an toàn và cơ sở dữ liệu sẽ không thể mở ra được nếu không có key chính hoặc file khóa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.