32bit FTP

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 2.172
  • Lượt tải: 2.160
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

32bit FTP 11.10.01 cho phép bạn đăng nhập vào và duyệt các trang FTP trên toàn thế giới và có thể sao chép các file từ một trang FTP tới máy tính của bạn hoặc ngược lại. Với 32bit FTP, bạn có thể nhìn thấy một site FTP từ xa như thể nó là một phần của máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng 32bit FTP để sao chép các file từ trang web của bạn, sửa đổi chúng và sau đó đưa trở lại trên trang web của bạn. Bạn cũng có thể sao chép, xóa, và đổi tên file trên máy tính của bạn hoặc các trang FTP từ xa. Với các trang FTP từ xa phân biệt dạng chữ, 32bit FTP có một lựa chọn mà sẽ chuyển đổi tất cả tên file sang chữ thường khi sao chép vào site FTP từ xa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.