4Media iPad to Mac Transfer

Tải về
3 (1) 4Media Software Studio Dùng thử 251 Dung lượng: 39,9 MB Ngày: Yêu cầu: Mac

4Media iPad to Mac Transfer giúp bạn mất đi những lo lắng khi không thể sao lưu các video, music, hình ảnh, quay video trên iPad bằng cách cung cấp các tính năng đáng tin cậy và nhanh chóng để sao lưu tập tin trên iPad. Bây giờ bạn có thể lấy video, hình ảnh, âm nhạc, quay video bằng điện thoại trong iPad của bạn và sao lưu chúng trên máy Mac hoặc thư viện iTunes.

4Media iPad to Mac Transfer hỗ trợ chuyển đổi tập tin của tất cả iPad (bao gồm iPad Wi-Fi, iPad Wi-Fi 3 G, iPad 16GB, 32GB iPad, iPad 64GB) và cả các iPhone, iPod (bao gồm cả iPhone 4). Nó cũng cung cấp nhiều tính năng quản lý tập tin iPad để giúp bạn phân loại, tìm kiếm và quản lý tập tin dễ dàng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 39,9 MB
  • Lượt xem: 255
  • Lượt tải: 251
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac
Liên kết tải về