A-PDF AutoMail

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,9 MB
  • Lượt xem: 288
  • Lượt tải: 277
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

A-PDF AutoMail là phần mềm dành cho Windows, cho phép người dùng có thể tự động gửi theo nhóm các dữ liệu PDF có chứa địa chỉ người nhận email như một phần của văn bản tùy chỉnh dữ liệu. Phần mềm này có thể gửi rất nhiều dữ liệu PDF cá nhân như hóa đơn, bản trình bày, báo cáo, dự luật,...thông qua email.

Tại sao nên dùng A-PDF AutoMail

Trích xuất địa chỉ email bằng cách sử dụng văn bản nội dung file PDF

A-PDF Automail có thể trích xuất địa chỉ email từ nội dung file PDF và sử dụng địa chỉ này để tự động gửi email. Bên cạnh đó, A-PDF Automail còn có thể trích xuất nội dung của file PDF và sử dụng nó như một phần của nội dung của email.

Chặn một số địa chỉ email

A-PDF Automail cung cấp cho người dùng khả năng chặn một số địa chỉ email. Tính năng nà thực sự tiện ích khi dữ liệu có chứa một số địa chỉ email trong nội dung và không nằm trong danh sách người nhận.

Sử dụng tùy chỉnh dữ liệu PDF tới người nhận email mong muốn

Sử dụng tùy chỉnh dữ liệu PDF để thêm người nhận email, CC, BCC và tiêu đề message đối với dữ liệu PDF không chứa những thông tin này trong nội dung. Tùy chỉnh dữ liệu có thể là tác giả, tiêu đề, chủ đề và từ khóa,....

Xem trước và xác nhận kết quả

Người dùng có thể dễ dàng xem trước, chỉnh sửa và mô phỏng địa chỉ email, tin nhắn và tiêu đề email, xem trước bản đính kèm PDF trước khi gửi dữ liệu tới người nhận.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo