A-PDF Watermark

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,1 MB
  • Lượt xem: 2.393
  • Lượt tải: 2.301
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

A-PDF Watermark 4.5 là một chương trình tiện ích desktop nhanh chóng mà cho phép bạn thêm các hình mờ vào một loạt các tài liệu Acrobat PDF. Bạn có thể tạo các hình mờ từ văn bản, logo, dấu ngày/giờ, số trang, hình ảnh, file pdf.

Với A-PDF Watermark, bạn có thể bảo vệ bản quyền của mình bằng cách sử dụng các hình mờ có thể nhìn thấy được; thêm dấu hiệu vào file PDF; gán nhãn trạng thái file PDF, chẳng hạn như bản phác thảo, được phê chuẩn, cuối cùng hay bí mật.

Các tính năng của A-PDF Watermark bao gồm thêm thao tác với các hình mờ một lần vào thao tác với file pdf, đặt hình mờ ở các vị trí cố định hoặc xếp kề, trên đầu hoặc dưới nội dung; tạo sự quay và trong suốt của hình mờ.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo