Advanced File Worker 2.32 Công cụ quản lý file

Tải về
3 (1) Computer-Expert Group Dùng thử 2.221 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista
Advanced File Worker là một chương trình quản lý file mạnh mẽ, sao lưu và tiện ích đổi tên nhanh. Bạn có thể làm việc với bất kì số lượng file là bao nhiêu với hệ điều hành của bạn bằng cách nhấn một nút duy nhất làm cho công việc của bạn nhanh hơn và không bị lỗi xảy ra. Những tùy chọn của chương trình cho bạn có khả năng để làm việc với nhiều kiểu file của hệ thống như là : Xóa file tạm từ những ổ cứng của bạn; hẹn giờ để sao lưu hoặc khi chương trình bắt đầu khởi động ; sao (copy), di chuyển, đổi tên, xóa các file vào một lúc và tạo màng ngăn chặn. Còn những file đồ họa lại có nhiều tùy chọn hơn về việc chọn file bằng kích thước của hình ảnh. Những đoạn mã hỗ trợ cho người dùng với khả năng tuyệt vời hơn để điều chỉnh chương trình theo đúng nhu cầu của bạn.

Tính năng chính của Advanced File Worker:

 • Sao lưu toàn bộ, đổi tên, copy, di chuyển và xóa các file;
 • Hỗ trợ các Script, gồm có chạy một chương trình bên ngoài các script;
 • Hẹn giờ để các Script hoạt động;
 • Không giới hạn đặt thời gian với bất kì người dùng nào trên máy;
 • Script hoạt động khi chương trình hoạt động;
 • Chọn file bằng cách đánh dấu (tất cả và từng file);
 • Phục hồi lại toàn bộ các file dạng lưu trữ hoặc những file đã chọn ;
 • Nhiều tùy chọn cho file hoặc thư mục, như là: Tạo thư mục con ( Subfolder), Xóa file vào thùng rác, bao gồm cả thư mục con ( Subfolders ) etc.;
 • Hợp thành một cấu trúc thống nhất;
 • Có những tài khoản riêng cho từng người dùng;
 • Biên tập các với cấu trúc Highlight, biên tập các điểm đánh dấu;
 • Chọn file thông qua kich thước.
 • Chọn file hình ảnh thông qua kích thước của chúng (chiều rộng và chiều cao );
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ;
 • Hỗ trợ các định dạng ảnh như: BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, WMF, EMF;
 • Hệ thống tệp tin dạng: FAT, FAT32, NTFS;
 • Hỗ trợ trên chế độ dòng lệnh ( DOS).

Tổng hợp

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.32
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Lượt xem: 2.236
 • Lượt tải: 2.221
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm