Advanced File Lock 7.1.3451 Ẩn và đặt mật khẩu tập tin

Tải về
 • Đánh giá:
  4,5 ★ 8 👨
 • Phát hành:
 • Version: 7.1.3451
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Lượt xem: 24.608
 • Lượt tải: 24.539
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Server 2003/Vista/7/8
Giới thiệu
Advanced File Lock- khóa hoặc làm ẩn file hoặc thư mục đặt password với một cú click chuột. Khi file hay folder bị khóa hoặc ẩn, các file này không thể bị đọc hoặc sử dụng bởi bất cứ người nào trừ khi nó được người sử dụng mở lại.

Tính năng chính của Advanced File Lock

 • Làm việc với tập tin bất kỳ
 • Xem trước hình ảnh ẩn
 • Khóa, ẩn tập tin hoặc thư mục với một cú nhấp chuột
 • Sử dụng được cho hệ điều hàng 64 bit

Tính năng mới:

 • Tạo Self Extracting file hoặc thư mục được mật mã
 • Kiểm tra các thông tin cập nhật sản phẩm với một nhấp chuột duy nhất

Liên kết tải về
Tìm thêm: Advanced File Lock