Ai Picture Explorer 8.5

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 6.440
  • Lượt tải: 6.426
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

Ai Picture Explorer là chương trình này cho phép bạn thiết lập để các bức ảnh của bạn ở dạng SlideShow. Những bức ảnh có thể được thay đổi tự động với thời gian mà bạn thiết lập. Slide Show hỗ trợ các định dạng Bitmap(.bmb),Graphics Interchange Format (*.gif), JPEG File Interchange Format (*.jpg), Windows Meta Files (*.wmf),Enhanced Meta Files (*.emf).

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.