Album Burger Photograph 2007b Phần mềm quản lý ảnh

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2007b
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 9,4 MB
 • Lượt xem: 3.990
 • Lượt tải: 3.970
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

Với Album Burger Photograph, bạn có thể tạo nhiều album ảnh khi bạn muốn và bạn cũng có thể thêm ảnh vào các album của mình một cách dễ dàng,… Hơn thế nữa, bạn có thể phân loại, định dạng, chú thích mỗi album ảnh cũng như mỗi ảnh một cách riêng lẻ.

Liên kết tải về