AllInOneBrowser for iOS 1.0.32 Trình duyệt web di động cho iPhone/iPad

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 8,7 MB
 • Lượt xem: 105
 • Lượt tải: 90
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 or later
Giới thiệu

AllInOneBrowser for iOS là trình duyệt web di động đa chức năng cho iPhone/iPad.

Tính năng:

 • Tăng 45% cho màn hình duyệt web: hiện và ẩn menu, mở quản lý trang bằng một cú click...
 • Quản lý các trang thông minh
 • Duyệt web riêng tư
 • Trình quản lý download
 • Bộ mô phỏng trình duyệt
 • Trình đọc PDF, trình phát đa phương tiện, web yêu thích, công cụ tìm kiếm bài hát và lời

Minh Lộc

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.