App Usage Tracker for Android Loại bỏ ứng dụng không cần thiết

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 256 KB
  • Lượt xem: 513
  • Lượt tải: 503
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 - 2.3.7
Giới thiệu

App Usage Tracker là tiện ích để thu thập thông tin sử dụng liên quan đến tất cả các ứng dụng đang có trên thiết bị di động. Thông tin này có thể được sắp xếp và hiển thị dưới dạng bảng hoặc biểu đồ.

Nó cũng có thể được dùng cho mục đích giám sát bằng cách cài đặt trên thiết bị của người khác để theo dõi quá trình sử dụng.

Lưu ý: Ứng dụng này chỉ bắt đầu theo dõi khi nó được khởi động lần đầu tiên.

App Usage Tracker

Một số tính năng:

- Cho bạn biết tất cả những ứng dụng không dùng đến và có thể loại bỏ để tiết kiệm bộ nhớ.

- Theo dõi đều đặn 5 hoặc 10 ứng dụng được dùng thường xuyên.

- Thường xuyên xóa dữ liệu cũ.

- Tiêu thụ rất ít pin.

- Thiết kế gọn nhẹ.

Thiết lập:

- Có thể cài đặt thời gian không cần lưu trữ dữ liệu sử dụng.

- Dữ liệu sẽ được xóa tự động hàng ngày nếu được cài đặt để xóa.

- Có thể kích hoạt hoặc ngừng Usage Tracking.

Đặng Hương

Hướng dẫn sử dụng:

- Ngay sau khi cài đặt ứng dụng và khởi động lần đầu tiên, ứng dụng sẽ bắt đầu việc theo dõi.

- Lần đầu, quá trình sử dụng vẫn trống rỗng.

- Trên trang chính, quá trình sử dụng có thể được sắp xếp theo thời gian yêu cầu.

- Trên trang thứ 2, thông tin ứng dụng sẽ được cung cấp theo danh sách.

- Chạm vào tên ứng dụng bất kỳ trong danh sách, bạn sẽ thấy được biểu đồ sử dụng của nó.

Liên kết tải về