MacroDroid cho Android Tự động hóa các tác vụ trên Android

Tải về

3 (1) ArloSoft Miễn phí 5.490 Dung lượng: 28 MB Ngày: Yêu cầu: Android 4.2 trở lên

MacroDroid là ứng dụng cấu hình và tự động các tác vụ, tập trung chủ yếu vào độ ổn định với giao diện đơn giản nhưng hấp dẫn cùng quá trình từng bước đầy logic.

Một số ứng dụng có thể dùng MacroDroid để tự động hóa

 • Lắc thiết bị để đăng tải những bức ảnh mới nhất lên Facebook.
 • Bật Wifi hoặc kết nối dữ liệu khi chạy một ứng dụng nào đó (và tắt khi đóng lại).
 • Trả lời tin nhắn đến bằng cách gửi địa điểm hiện tại.
 • Bật/ tắt nút nguồn cho biết thời gian (ví dụ: khi nó trong túi bạn).
 • Sử dụng tag NFC để cấu hình thiết bị (bật bluetooth, đặt âm lượng,...).

Tạo một Macro tùy biến rất đơn giản

 • Kích vào Add Macro.
 • Chọn một hành động từ danh sách (ví dụ: Battery Level).
 • Cấu hình bất kỳ cài đặt nào (ví dụ: Battery Level < 10%).
 • Lựa chọn hành động từ danh sách (ví dụ: Enable/ Disable Wifi).
 • Cấu hình bất kỳ cài đặt cụ thể cho hành động nào (ví dụ: Disable Wifi).
 • Thêm các hành động khác nếu cần (nhiều nhất là 10).
 • Lựa chọn một loạt các hành động từ danh sách (ví dụ: Day of the Week).
 • Cấu hình loạt hành động nếu cần (ví dụ: Saturday and Sunday).
 • Thêm nhiều hành động
 • Thêm nhiều loạt hành động khác nếu cần (nhiều nhất là 10).
 • Chọn tên từ Macro.
 • MacroDroid bao gồm danh sách template Macros thể hiện sức mạnh và sự linh hoạt của ứng dụng này. Những template này có thể sử dụng để tùy biến để đáp ứng nhu cầu người dùng.

MacroDroid for AndroidMacroDroid for AndroidMacroDroid for Android

Các tính năng chính:

 • Hơn 20 thực hiện hành động khác nhau, bao gồm: Airplane Mode Enabled/Disabled (***), App Installed/ Removed, App Opened/Closed, Battery Level, Bluetooth Event, Day/Time, Device Boot, Device Docked/Undocked, Dial Phone Number, Headphones Inserted/ Removed, Location Trigger, Media Button Press, Mobile Service Status, NFC Tag, Power Button Toggle, Power Connected/Removed, Regular Interval, Screen On/ Off, Shake Device, SMS Received, SMS Sent, Widget Button Press, Wifi State Change.
 • Hơn 30 hành động khác nhau: Auto Answer Call, Control Media, Display Notification, Delete SMS, Enable/Disable Bluetooth & Connect to Audio Device, Enable/ Disable Auto Rotate, Enable/ Disable Auto Sync, Enable/ Disable Data, Enabled/ Disable GPS (*), Enable/Disable Wifi, Enable/ Disable Wifi Hotspot, Forward SMS, Kill Application (*), Launch Application, Make Call, Open Website, Play Sound, Popup Message, Reboot/Power Off(*), Record Microphone, Say Current Time, Send SMS, Set Brightness, Set Airplane Mode, Set Keyguard (**), Set MacroDroid Mode, Set Ringtone, Set Screen Timeout, Set Volume, Set Wallpaper, Share Location, Sleep Before Next Action, Speak Text, Take Picture, Upload Last Photo, Vibrate.

(*) Chỉ dành cho các thiết bị đã root.

(**) Không ổn định trên một số thiết bị.

(***) Yêu cầu root trên 4.2, hiện tại không làm việc trên 4.3.

 • Hơn 10 loạt hành động khác nhau, bao gồm: Battery Level, Bluetooth State, Call State, Day of the Week, External Power, Headphone Connection, MacroDroid Mode, Phone Ringing, Ringer Volume, Running Application, Screen On/Off, Time of Day, Wifi State

Phiên bản Pro: Phiên bản miễn phí của MacroDroid bị hạn chế với 5 Macros và một hành động và một hành động liên tục cho mỗi Macro. Người dùng có thể nâng cấp ngay trong ứng dụng để có được lượng Macro không hạn chế.

Lam Le

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28 MB
 • Lượt xem: 14.557
 • Lượt tải: 5.490
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 4.2 trở lên
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: MacroDroid

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm