AsaBackup Ứng dụng sao lưu tập tin

Tải về
3 (1) AsaApplications Miễn phí 338 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/Server 2008/7

AsaBackup 2.0.25 là một ứng dụng sao lưu tập tin, lịch trình và bản sao các tập tin. Với AsaBackup, bạn sử dụng để sao lưu và duy trì bản sao của tập tin gốc tại các địa điểm khác nhau, vì vậy khi bạn thay đổi một tập tin hoặc cập nhật một tập tin bạn luôn có thể tìm thấy một bản sao của các tập tin ban đầu.

Thư mục và các thư mục con cũng có thể được sắp xếp để sao lưu trong cùng một cách thức. Nhiệm vụ sao lưu của bạn có thể theo một chu kỳ hàng ngày, hàng tuần, hoặc hai tuần. Ngay cả khi bạn tắt máy tính của bạn trước khi một bản sao lưu đã xảy ra, bạn khởi động máy tính của bạn, sao lưu sẽ tiếp tục hoạt động.

AsaBackup

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 343
  • Lượt tải: 338
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm