Atomic Web Browser for iOS Trình duyệt Web theo tab

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 7,7 MB
  • Lượt xem: 638
  • Lượt tải: 627
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.0 or later
Giới thiệu

Atomic Web Browser là trình duyệt web toàn màn hình, tiên tiến, có thể tùy chỉnh cùng với nhiều tính năng nổi trội như Adblock, Tabs, MultiTouch Gestures, User Agent Switcher, Passcode Lock, Facebook/Twitter integration, Save Page, Downloads,…

Atomic Web Browser

Điểm mới trong phiên bản 6.0.1:

• Quick Scroll:

- Cho phép bạn nhanh chóng chuyển đến một phần của trang web bằng cách chạm vào phía bên phải màn hình.

- Có thể chạm 2 ngón tay vào giữa màn hình để kích hoạt/ ngừng kích hoạt. Cũng có thể sử dụng các nút trong Action menu hoặc Full Screen.

• New Gestures:

- Chạm 2 ngón tay vào phía trên: chuyển lên trên trang.

- Chạm 2 ngón tay và giữa: hiển thị/ ẩn thanh cuốn.

- Chạm 2 ngón tay vào cuối: chuyển xuống dưới trang.

- Có thể tùy chỉnh trong phần settings->Multitouch Gestures.

• Tùy chọn thực hiện tìm kiếm từ thanh tìm kiếm trong một tab mới:

- Có thể kích hoạt trong phần settings->Address Bar & Search Bar.

• Tùy chọn lưu các trang web dưới dạng HTML Only hoặc Complete (Webarchive).

• Tùy chọn xác định User Agent String tùy chỉnh.

• Page Up/Down:

- Chuyển màn hình lên hoặc xuống trang.

- Có thể sử dụng thông qua các nút Multitouch Gestures, Action menu, và Full Screen.

• Tùy chọn để cho phép di chuyển lên xuống dành cho iPhone/iPod. Có thể cài đặt tại phần cuối settings.

• Sửa lỗi:

- Văn bản thanh tìm kiếm bị xóa trong chế độ private mode khi clear session được kích hoạt.

- Hiển thị lỗi trong iOS 5 khi sử dụng iPad.

- Safari Bookmarklet không hoạt động với link https.

- Sửa lỗi với Google music trên iPad.

- Sửa lỗi Share Link.

- Không xuất hiện bàn phím khi tìm kiếm trên eBay.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: