Audio Record Wizard

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,6 MB
  • Lượt xem: 1.167
  • Lượt tải: 1.156
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Đây là 1 chương trình ghi tín hiệu âm thanh từ sound card của bạn với 1 chất lượng tốt, nó có thể chuyễn đổi âm thanh đó ra tập tin MP3, vì vậy bạn có thể ghi mọi âm thanh bạn thích phát ra từ sound card của bạn với đặc tính kỹ thuật: 1. Ghi với chất lượng cao 2. Hỗ trợ ghi trực tiếp thành tập tin MP3 3. Giao diện dễ sử dụng 4. Hỗ trợ ghi từ Microphone/Line-in/ Chương trình khác...

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.