Automatic Wallpaper Changer

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8,3 MB
  • Lượt xem: 3.645
  • Lượt tải: 3.635
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

Automatic Wallpaper Changer 4.9.26 cho phép bạn tự động thay đổi hình nền một cách đơn giản và dễ dàng. Với Automatic Wallpaper Changer, bạn có thể làm cho hình nền thay đổi trong một khoảng thời gian nào đó, có thể đổi hình nền khi khởi động Windows.

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều thư mục chứa các tập tin hình ảnh và cho phép Automatic Wallpaper Changer sẽ tạo ra một danh sách tất cả những hình ảnh chứa trong đó, ngẫu nhiên chọn một hình ảnh bất kỳ.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo