AXPDF Excel to PDF Converter Chuyển đổi Excel sang PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 537
  • Lượt tải: 529
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP
Giới thiệu

AXPDF Excel to PDF Converter là công cụ chuyển đổi Microsoft Excel 2003/2007/2010 (.xls/.xlsx) sang định dạng PDF rất nhanh chóng với chất lượng đầu ra tuyệt vời.

AXPDF Excel to PDF Converter

Một số tính năng chính:

- Hỗ trợ tất cả các tập tin Microsoft Excel 2003/2007/2010 (.xls/.xlsx).

- Tùy chỉnh kích thước trang cho tập tin đầu ra.

- Giữ nguyên nội dung, liên kết, bảng biểu và bố cục tập tin gốc.

- Tùy chỉnh quyền của người sử dụng để sao chép nội dung, chỉnh sửa hoặc in các file PDF.

- Thêm Title, Subject, Keyword và thông tin về tác giả trong PDF.

- Đặt mật khẩu cho các file PDF với mã hóa 40 hoặc 128 bit.

- Thêm Watermark cho file PDF.

- Là phần mềm độc lập không cần sự hỗ trợ của Adobe PDF Reader.

Yêu cầu: Đã cài đặt Microsoft Excel.

Tuyết Mai

Liên kết tải về