Dự kiến bán hàng chi tiết Template Dự kiến bán hàng chi tiết

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 336 Dung lượng: 57,1 KB Ngày:

Mẫu này cho phép bạn theo dõi các cơ hội kinh doanh và các giao dịch trong quá trình kinh doanh. Nhập số tiền dự báo, khả năng bán hàng và tháng bán được hay dự kiến ​​đóng cửa và xem các số liệu dự báo trong biểu đồ và các khoảng thời gian trong năm.

Dự kiến bán hàng chi tiết

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 57,1 KB
  • Lượt xem: 397
  • Lượt tải: 336
  • Ngày:
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm