Báo cáo sản phẩm bị loại Template Báo cáo sản phẩm bị loại

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43,4 KB
  • Lượt xem: 108
  • Lượt tải: 62
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng mẫu này để ghi lại sự xuất hiện và lý do cho sản phẩm không được công nhận trong danh mục các sản phẩm được xuất ra ngoài thị trường.

Báo cáo sản phẩm bị loại

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về