Biểu đồ chất lượng sản phẩm Template Biểu đồ chất lượng sản phẩm

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 165 Dung lượng: 32,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Theo dõi quy trình chất lượng sản xuất với bảng mẫu này. Nhập dữ liệu hàng ngày vào bảng tính, biểu đồ sẽ hiển thị đồ họa các giá trị trung bình và giới hạn kiểm soát thấp hơn.

Biểu đồ chất lượng sản phẩm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32,8 KB
  • Lượt xem: 245
  • Lượt tải: 165
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm