Báo cáo tài chính hàng năm Template Báo cáo tài chính hàng năm

Tải về
  • Đánh giá:
    3,2 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 51,8 KB
  • Lượt xem: 3.994
  • Lượt tải: 3.774
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng mẫu này để báo cáo tình hình tài chính hàng năm của công ty của bạn ở một cấp cao.

Tùy chỉnh bằng cách chọn các số liệu quan trọng cụ thể cần nhấn mạnh.

Báo cáo tài chính hàng năm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về