Checkers 1.3

Tải về
  • Đánh giá:
    4,3 ★ 16 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 920 KB
  • Lượt xem: 7.532
  • Lượt tải: 7.527
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Cờ đam - Cách chơi rất đơn giản, khi đi mỗi quân chỉ được tiến một ô(chỉ tiến về phía trước). Khi 2 quân đen và quân trắng đối diện nhau nếu có ô trống ở phía sau thì quân đang đi được ăn, khi quân trắng hoặc quân đen tiến tới hàng cuối của bên đối diện thì trở thành hậu có thể quay ngược lại được, khi một bên ăn hết quân của bên kia thì sẽ thắng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.