Chinh ta Lite for iOS 1.0.6 Bộ chính tả tiếng Việt

Tải về
 • Đánh giá:
  3,9 ★ 7 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 460
 • Lượt tải: 414
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên
Giới thiệu

Bộ chính tả tiếng Việt dành cho iPhone giúp người dùng xác định đúng chính tả trong tiếng Việt.

Chức năng chính bao gồm:

- Dùng đúng chính tả:

+ Cách phân biệt CH và TR.

+ Cách phân biệt D, Gi và R.

+ Cách phân biệt L và N.

+ Cách phân biệt S và X.

- Mục tra từ chính tả:

+ CH và TR.

+ D, Gi và R.

+ L và N.

Chinh ta Lite for iOSChinh ta Lite for iOSChinh ta Lite for iOS
Liên kết tải về