Chuyện lạ quanh ta for Android 1.0.0 Tập hợp điển cố, điển tích hay

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 998 KB
 • Lượt xem: 101
 • Lượt tải: 92
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên
Giới thiệu

Ứng dụng tập hợp những điển cố, điển tích hay và được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Một số điển cổ, điển tích đặc sắc:

 • Hằng Nga và Hậu Nghệ
 • Cưỡi rồng, bói phượng
 • Đằng Vương Các Tự
 • Khúc đàn Thủy Tiên
 • Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi
 • Đồng Tước Đài
 • Chức cẩm hồi văn
 • Vành ngoài, vành trong
 • Vạn lý tìm chồng
 • Khúc phượng cầu hoàng
 • Củi đậu đun hột đậu
 • Bi ca tán Sở
 • Động Bích Đào
 • Gấm nàng Ban
 • Đông sàng với thiếp Lan Đình
 • Khúc trường tương tư
 • Giảo thố tam quật
 • Đổi mỹ nhân lấy ngựa
 • Liễu Chương Đài
 • Trường môn phú
 • Trúc mai
 • Lão tiều phu hay con hạc đen
 • Hà Đông sư tử
 • Lá thắm đưa duyên
 • Lam Kiều
 • Đào yêu
 • Động Đào Nguyên
 • Mười bài thơ đoạn trường
 • Khúc Hậu Đình Hoa
 • Gương vỡ lại lành
 • Giấm chua
 • Cái "gia gia"
 • Hồ Than Thở
 • Nghiêng nước nghiêng thành
 • Khúc Nghê Thường Vũ Y
 • Trao tơ, gieo cầu
 • Núi Vọng Phu
 • Trống cơm
 • ....
Chuyện lạ quanh ta for AndroidChuyện lạ quanh ta for AndroidChuyện lạ quanh ta for Android
Liên kết tải về

Ứng dụng liên quan và thay thế