Classic Menu for Access 2010 (64 bit)

Tải về
 • Đánh giá:
  3,5 ★ 2 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2 Byte
 • Lượt xem: 9.343
 • Lượt tải: 8.542
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/2008/7
Giới thiệu

Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access 2010 là một giải pháp cho bạn tiết kiệm thời gian để làm việc trên Microsoft Access 2010 .

Classic Menu for Access 2010 có quan hệ tới Microsoft Access 2003 và Microsoft Access 2010. Nó cho thấy trình đơn và thanh công cụ cũ trên Ribbon của Microsoft Access 2010.

Một số tính năng chính:

 • Dễ dàng quản lý các menu và thanh công cụ cũ trong Classic Menu Manager;
 • Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn Classic Menu và thanh công cụ trong Access 2010;
 • Các trình đơn cũ có thể ở xa bên phải của thanh Ribbon, hoặc giữa "File" và "Home" tab trong Ribbon;
 • Các giao diện Microsoft Access 2003 có thể được đặt cùng với các Ribbon của Access 2010
 • Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn "menu" tab trong Ribbon;
 • Nhanh chóng tìm và thực hiện lệnh mà bạn muốn
Liên kết tải về