ClearProg 1.6.1 Beta 3

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 832 KB
  • Lượt xem: 1.237
  • Lượt tải: 1.230
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

ClearProg sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng xóa các dấu vết Internet trên các trình duyệt Internet Explorer, Netscape, FireFox, Opera và xóa các tập tin rác. Bằng cách sử dụng chương trình bạn cũng có thể làm sạch thùng rác, xóa các tài liệu trong menu bắt đầu, xóa các tập tin tạm của Windows, thực thi các mục trong Start Menu, danh sách tập tin của MS Office, Windows Media Player và RealPlayer hoặc là các tập tin riêng với bộ lọc.

(theo Sven Hoffmann)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.