Cuộc thi trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi Thể lệ và đáp án cuộc thi Biên cương Tổ quốc tôi

Truy cập

4 (2) Ban Tuyên giáo Trung ương Miễn phí 135 Ngày:

Cuộc thi Biên cương Tổ quốc tôi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 1/10/2021 đến tháng 11/2021 chia thành vòng tuần, vòng bán kết và vòng chung kết.

Mỗi vòng thi sẽ có 30 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Tổng thời gian tối đa của một lượt thi là 15 phút. Mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lần/tuần.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi - Tuần 4

Câu 1: Tuyến biên giới Việt Nam - Lào có những loại hình mốc quốc giới nào?

A Mốc đại, mốc trung, mốc tiểu

B Mốc ngã ba biên giới, mốc đại, mốc trung, mốc tiểu, cọc dấu

C Mốc ngã ba biên giới, mốc đại, mốc trung, mốc tiểu

D Mốc đại, mốc trung, mốc tiểu, cọc dấu

Câu 2: Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

A Hủa Phăn

B Xiêng Khoảng

C Luông Pha Băng

D Bô Ly Khăm Xay

Câu 3: Tỉnh Nghệ An giáp với tỉnh nào của phía Lào?

A Hủa Phăn

B Xiêng Khoảng

C Bô Ly Khăm Xay

D Cả 03 đáp án trên

Câu 4: Cơ quan nào sau đây thống nhất quản lý nhà nước về biên phòng?

A Chính phủ

B Bộ Quốc phòng

C Bộ Công an

D Bộ Ngoại giao

Câu 5: Theo pháp luật Việt Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh được quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới là bao lâu?

A Không quá 48 giờ

B Không quá 36 giờ

C Không quá 24 giờ

D Không quá 12 giờ

Câu 6: Theo pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) trong thời gian bao lâu?

A Không quá 36 giờ

B Không quá 24 giờ

C Không quá 12 giờ

D Không quá 06 giờ

Câu 7: Mục tiêu tổng quát phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền là gì?

A Phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền theo một quy hoạch thống nhất, hợp lý, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế vùng, quy hoạch nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng của từng địa phương

B Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước láng giềng, nhất là giao lưu kinh tế - thương mại; đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu

C Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào việc kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện xuất - nhập cảnh, hàng hóa xuất - nhập khẩu tại các cửa khẩu; tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho việc thông quan; đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới

Câu 8: Cơ quan nào chủ trì xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) và báo cáo Chính phủ quyết định?

A Bộ Xây dựng

B Bộ Tài nguyên và Môi trường

C Bộ Quốc phòng

D Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 9: Phân giới, cắm mốc trên thực địa là gì?

A Đánh dấu bằng các cột mốc tại các vị trí cần thiết Chuyển đường biên giới được xác định trong văn bản pháp lý về hoạch định ra thực địa và đánh dấu bằng các cột mốc tại các vị trí cần thiết, sau đó ký kết văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả PGCM

B Ký kết văn kiện pháp lý mô tả hướng đi của đường biên giới và địa hình đường biên giới đi qua bằng lời văn và thể hiện hướng đi đó trên bản đồ địa hình khu vực biên giới

C Chuyển đường biên giới được xác định trong văn bản pháp lý về hoạch định ra thực địa

Câu 10: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, việc phối hợp tuần tra song phương để kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới được quy định như thế nào?

A Mỗi quý một lần

B Khi cần thiết

C 06 tháng một lần

D 01 năm một lần

Câu 11: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, nếu hoạt động bay chụp ảnh hàng không và sử dụng các thiết bị bay khác của một Bên cần phải vào lãnh thổ trên không của Bên kia trong phạm vi 10km thì phải xin phép Bên kia trước ít nhất bao lâu?

A 30 ngày

B 45 ngày

C 15 ngày

D 07 ngày

Câu 12: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, cư dân biên giới là gì?

A. Công dân Việt Nam hoặc công dân Lào có đăng ký cư trú tại khu vực biên giới

B Công dân nước thứ ba có đăng ký cư trú tại khu vực biên giới

C Nhân dân sinh sống tại khu vực biên giới

D Đáp án 1 và 2

Câu 13: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, vùng biên giới là gì?

A. Đơn vị hành chính cấp huyện của hai nước có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

B. Đơn vị hành chính cấp tỉnh của hai nước có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

C. Đơn vị hành chính cấp xã của hai nước có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

D. Đơn vị hành chính cấp huyện của hai nước

Câu 14: Việc sửa chữa, gia cố mốc tại vị trí cũ có cần làm lại hồ sơ mốc không?

A Làm lại hồ sơ đối với mốc đại, mốc trung, mốc tiểu

B Không cần làm lại hồ sơ mốc

C Làm lại hồ sơ đối với mốc đại, mốc trung

D Do hai Bên thỏa thuận đối với từng trường hợp cụ thể

Câu 15: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc quy định như thế nào về thời gian làm việc tại cửa khẩu Lào Cai (đường bộ)?

A 7h00-22h00 giờ Hà Nội

B 8h00-23h00 giờ Hà Nội

C 8h00-20h00 giờ Hà Nội

D 7h00-20h00 giờ Hà Nội

Câu 16: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc có bao nhiêu phụ lục?

A 16 Phụ lục

B 17 Phụ lục

C 18 Phụ lục

D 19 Phụ lục

Câu 17: Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc gồm bao nhiêu điều khoản?

A 10 điều khoản

B 11 điều khoản

C 12 điều khoản

D 13 điều khoản

Câu 18: Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia được ký năm nào?

A Năm 1983

B Năm 1985

C Năm 2005

D Không có đáp án nào đúng

Câu 19: Việc xây dựng lại mốc tại vị trí mới có cần làm lại hồ sơ mốc không?

A Không cần làm lại hồ sơ mốc

B Cần làm lại hồ sơ mốc

C Làm lại hồ sơ đối với mốc đại, mốc trung

D Do hai Bên thỏa thuận đối với từng trường hợp cụ thể

Câu 20: Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức có hiệu lực vào thời gian nào?

A 06/11/2015

B 16/6/2015

C 16/6/2016

D 06/11/2016

Câu 21: Lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới cần làm gì ngay sau khi phát hiện mốc quốc giới bị hư hỏng, phá hoại?

A. Báo cáo ngay với Cơ quan biên giới trung ương và cấp trên có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo xử lý

B. Thông báo ngay cho lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới Bên kia để phối hợp xử lý

C. Lập tức triển khai sửa chữa, khôi phục hoặc xây dựng lại mốc tại vị trí cũ

D Đáp án 1 và 2

Câu 22: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, việc xây dựng công trình cách đường biên giới ít nhất bao nhiêu mét thì không cần phải có thỏa thuận của hai Bên?

A 30m

B 150m

C 100m

D 50m

Câu 23: Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc tỉnh nào sau đây?

A Kon Tum

B Đắk Nông

C Tây Ninh

D Đắk Lắk

Câu 24: Cửa khẩu nào sau đây thuộc Lào đối diện với cửa khẩu Huổi Puốc (tỉnh Điện Biên)?

A Na Phậu

B Na Son

C Nậm Cắn

D Nậm Phao

Câu 25: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, các tiêu chí nào để coi một sự việc hoặc vấn đề là sự kiện biên giới?

A Xảy ra trong khu vực biên giới

B Vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2016 và các văn kiện kiểm tra liên hợp

C Tác động, gây thiệt hại cho một Bên hoặc cả hai Bên

D Cả 03 đáp án trên

Câu 26: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, việc điều chỉnh đường biên giới thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nào?

A Cơ quan biên giới trung ương

B Chính phủ

C Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

D Chính quyền tỉnh biên giới

Câu 27: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, phương tiện bay hoặc thiết bị bay là gì?

A Tàu bay, trực thăng

B Tàu bay không người lái

C Tàu bay, trực thăng, khí cầu và các thiết bị bay khác

D Trực thăng, khí cầu, tàu bay không người lái

Câu 28: Theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào ký năm 2016, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu là gì?

A Các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục đối với người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu

B Các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu

C Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác

D Cả 03 đáp án trên

Mục đích - ý nghĩa cuộc thi Biên cương Tổ quốc tôi

 • Tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối tượng dự thi tìm hiểu Biên cương Tổ quốc tôi

 • Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.
 • Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi.​

Hình thức thi Biên cương Tổ quốc tôi

Thi trực tuyến chia thành các vòng thi

 • Vòng thi Tuần: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.
  • Tuần 1: 01/10 - 08/10/2021
  • Tuần 2: 09/10 - 16/10/2021
  • Tuần 3: 17/10 - 24/10/2021
  • Tuần 4: 25/10 - 01/11/2021
 • Vòng Bán kết: Thí sinh tham gia thi trực tuyến trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm bằng hình thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.
 • Vòng Chung kết: Thí sinh tham gia thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp. Cách thức tổ chức thi sẽ được Ban Tổ chức cuộc thi thông báo sau.

Giải thưởng cuộc thi Biên cương Tổ quốc tôi

 • Trắc nghiệm hàng tuần: Mỗi tuần có 10 giải thưởng, bao gồm:
 • Giải bán kết: 80 thí sinh chọn vào vòng thi bán kết sẽ được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.
 • Giải chung kết, bao gồm:
  • 01 giải Nhất, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.
  • 01 giải Nhì, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.
  • 01 giải Ba, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.
  • 02 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, Cúp pha lê kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.
  • Giải cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất: 20 giải, mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức.
  • Số lượng giải thưởng sẽ do Ban Tổ chức quyết định theo thực tế kết quả Cuộc thi.
4 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm