Cuộc thi Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Truy cập

2 (1) Miễn phí 1.632 Ngày:

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” chính thức diễn ra từ 0h ngày 6/9 đến hết ngày 6/10/2021, dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Với 3 đợt thi tuần, 1 cuộc thi tháng.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam chính thức diễn ra từ 6/9/2021
Cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam chính thức diễn ra từ 6/9/2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung cuộc thi Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam

Thời gian tổ chức

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 1 tháng, bao gồm 1 cuộc thi tháng và 3 đợt thi tuần, cụ thể:

  • Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.
  • Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.
  • Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.
  • Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Thời gian làm bài

Thời gian làm bài thi tháng là 20 phút, từng đợt thi tuần là 15 phút.

Cách thức tính điểm

Cuộc thi tháng gồm 15 hỏi tương ứng với 15 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 1 điểm. Từng đợt thi tuần gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 1 điểm.

>> Tham khảo: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021

2 Mời bạn đánh giá!
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 4.326
  • Lượt tải: 1.632
  • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm