Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Covid

Truy cập

4,3 (4) Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Miễn phí 109 Ngày:

Để nâng cao hiểu biết về dịch bệnh Covid, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua cuộc thi người dân Thành phố sẽ nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng và chống Covid-19.

Nội dung cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”, vv.

Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau:

Phần thi trắc nghiệm:

Gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận:

  • Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận
  • Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021.

Cách thức thi Tìm hiểu pháp luật Covid-19

Đối với bài thi trắc nghiệm

  • Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa cho ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi trắc nghiệm tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm.
  • Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần.

Đối với bài thi tự luận

  • Bài viết không quá 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tư luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021.

Thời gian tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

  • Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website bắt đầu từ ngày 20/6/2021 đến trước 24h00 ngày 01/8/2021.
4,3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Tham khảo thêm