Data Exchange Wizard

Tải về
3 (1) DB Software Laboratory Dùng thử 256 Dung lượng: 6,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/2003/98/2000/Vista/NT/XP/Server 2008

Data Exchange Wizard có thể đăng tải và trích xuất dữ liệu từ bất kì một cơ sở dữ liệu nào!

Chương trình này rất dễ sử dụng và không yêu cầu kiến thức, kỹ năng cao cấp về kỹ thuật. Data Exchange Wizard có thể tính toán trong quá trình nhập và cũng có thể thực thi các lệnh SQL trước và sau khi nhập. Khả năng độc nhất để thêm mới và cập nhật những bản ghi cũ dựa trên những đặc điểm chính được xác định bởi người dùng để phân biệt Data Exchange Wizard từ rất nhiều đối thủ khác như Oracle SQL loader, BCP, DTS hay SSIS. Tính năng tiện ích khác của chương trình này bao gồm một built-in expression builder, bản ghi lỗi và bản ghi file bị từ chối.

Rất nhiều doanh nghiệp cần tập trung dữ liệu để tốt cho công việc. Tuy nhiên, dữ liệu của họ được lưu ở rất nhiều định dạng và ở rất nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, Data Exchange Wizard có thể giúp nhu cầu thiết yếu này của các doanh nghiệp bằng cách cung cấp các công cụ giúp bạn tải và hợp nhất các dữ liệu từ các nguồn khác nhau tới một điểm chung.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,4 MB
  • Lượt xem: 259
  • Lượt tải: 256
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/2003/98/2000/Vista/NT/XP/Server 2008
Liên kết tải về

Link Download chính thức: